. .
TELEFON
TELEFON
TELEFON
 
:  
+90 332 233 22 38 
+90 332 238 41 29 
+90 332 346 12 13
 
GSM
:  
+90 532 352 42 78
+90 532 498 53 60
       
FAKS
:  
+90 332 346 12 14   
       

E - POSTA

:   bilgi@guneslermibzer.com
       
ADRES
:  
F.Çakmak Mah. Konsan Sanayi
10726 SK.  No:59  Karatay - KONYA